Samoa

Johnny Leota

16 - Johnny Leota | Centre

Matches : 62

Kane Thompson

125 - Kane Thompson | Lock

Matches : 7